Thu. Jul 18th, 2024

Η στασιμότητα της παραγωγικότητας και οι αυξανόμενες ανισότητες έχουν ρίξει σκιά στις προοπτικές της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) για την απασχόληση και την κοινωνική προοπτική για το 2024 , που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη (10 Ιανουαρίου).

Το 2023 σημειώθηκαν ενθαρρυντικά στοιχεία για την απασχόληση, αλλά η ΔΟΕ δεν αναμένει ότι θα βελτιωθούν πολύ το 2024.

Παρά την οικονομική επιβράδυνση, οι αγορές εργασίας έχουν δείξει ανθεκτικότητα, αναφέρει η έκθεση, η οποία σημειώνει ότι τόσο το παγκόσμιο ποσοστό ανεργίας όσο και το ποσοστό των θέσεων εργασίας (ο αριθμός των ατόμων εκτός απασχόλησης που θέλουν να εργαστούν) έπεσαν κάτω από τα προ-πανδημικά επίπεδα το 2023.

Συγκεκριμένα στην ΕΕ, το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 5,9% τον Νοέμβριο του 2023 (τα τελευταία στοιχεία που συνέλεξε η Eurostat), από 6,8% το 2019, με την αγορά εργασίας να είναι ιστορικά στενή.

Στα αρνητικά, ωστόσο, οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού παραμένουν έντονες, ειδικά στις αναδυόμενες και προηγμένες οικονομίες, και η ανάκαμψη ήταν άνιση σε διάφορες ομάδες της αγοράς εργασίας, όπως οι γυναίκες και οι νέοι .

«Η βαθύτερη ανάλυση αποκαλύπτει ότι οι ανισορροπίες στην αγορά εργασίας, δυστυχώς, αυξάνονται και σε καιρό πολλαπλών και αλληλεπιδρώντων παγκόσμιων κρίσεων, αυτό διαβρώνει αρκετά την πρόοδο προς μεγαλύτερη δικαιοσύνη στον κόσμο», δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τετάρτη ο γενικός διευθυντής της ΔΟΕ, Gilbert F. Houngbo.

Επιπλέον, αυτές οι ανισορροπίες έχουν επιδεινωθεί από την αδύναμη παραγωγικότητα της εργασίας, η οποία έχει επιστρέψει στα χαμηλά επίπεδα της προηγούμενης δεκαετίας, και από τον χαμηλότερο συνολικό αριθμό ωρών εργασίας — και ανησυχητικό είναι ότι αυτές οι ανισορροπίες μπορεί να μην είναι κυκλικές.

«Αρχίζει να φαίνεται ότι αυτές οι ανισορροπίες δεν είναι απλώς μέρος της ανάκαμψης από την πανδημία, αλλά διαρθρωτικές», δήλωσε ο γενικός διευθυντής της ΔΟΕ.

Ο μέσος αριθμός ωρών εργασίας είναι χαμηλότερος από τα προ πανδημίας επίπεδα, ιδιαίτερα σε βασικούς τομείς και σε ορισμένες αναδυόμενες οικονομίες, ενώ ο αριθμός των ημερών ασθενείας έχει αυξηθεί σημαντικά.

Από την άλλη πλευρά, η αύξηση της μερικής απασχόλησης συμβάλλει στη μακροπρόθεσμη μείωση των μέσων ωρών εργασίας λόγω των δυσκολιών επιστροφής στην εργασία πλήρους απασχόλησης, και τα υψηλά επίπεδα ανεργίας των νέων εξακολουθούν να αποτελούν ένα από τα βασικά εργατικά δυναμικά. προκλήσεις, αναφέρει η έκθεση.

«Το εργατικό δυναμικό αμφισβητεί ότι [η έκθεση] εντοπίζει ότι αποτελούν απειλή τόσο για τα ατομικά μέσα διαβίωσης όσο και για τις επιχειρήσεις και είναι σημαντικό να τα αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά και γρήγορα», δήλωσε ο γενικός διευθυντής της ΔΟΕ.

Οι μισθοί δεν συμβαδίζουν με τον πληθωρισμό

Η εισοδηματική ανισότητα έχει επίσης αυξηθεί, λέει η ΔΟΕ, σημειώνοντας ότι η χαμένη αγοραστική δύναμη στις περισσότερες χώρες της G20 δεν θα ανακτηθεί γρήγορα.

«Η διάβρωση των πραγματικών μισθών και του βιοτικού επιπέδου από τους υψηλούς και επίμονους ρυθμούς πληθωρισμού και το αυξανόμενο κόστος στέγασης είναι απίθανο να αντισταθμιστεί γρήγορα», αναφέρει η έκθεση.

Τον Νοέμβριο του 2023, η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων (ETUC) προειδοποίησε ότι οι πραγματικοί μισθοί (όταν λαμβάνεται υπόψη ο πληθωρισμός) σε ορισμένες χώρες της ΕΕ απέτυχαν να συμβαδίσουν με τον πληθωρισμό.

Σύμφωνα με την έρευνα του συνδικάτου, η Τσεχία (μείον 4,6 τοις εκατό), η Ιταλία (μείον 2,3) και η Σουηδία (μείον 1,9) σημείωσαν τις μεγαλύτερες μειώσεις στους μισθούς από έτος σε έτος. Αντίθετα, η ETUC τόνισε ότι τα κέρδη της εταιρείας αυξήθηκαν κατά σχεδόν δύο τοις εκατό σε πραγματικούς όρους.

«Οι ανεπαρκείς αμοιβές και η κακή ποιότητα εργασίας εξακολουθούν να είναι πολύ διαδεδομένες», είπε ο Houngbo.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το χάσμα μεταξύ των χωρών με το υψηλότερο και το χαμηλότερο εισόδημα παραμένει: ενώ το ποσοστό ανεργίας στις χώρες υψηλού εισοδήματος ήταν 4,5 τοις εκατό το 2023, παρέμεινε στο 5,7 τοις εκατό στις χώρες χαμηλού εισοδήματος.

Και η φτώχεια στην εργασία [όσοι εργάζονται σε νοικοκυριά που πέφτουν κάτω από ένα αποδεκτό όριο φτώχειας] είναι πιθανό να συνεχίσει να είναι πραγματικότητα.

Το 2023, ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας (που κερδίζουν λιγότερα από 2,15 $ [1,96 ευρώ] ανά άτομο την ημέρα) αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο και ο αριθμός των εργαζομένων που ζουν σε μέτρια φτώχεια αυξήθηκε στα 8,4 εκατομμύρια.

Για το 2024, η ΔΟΕ προβλέπει ότι τόσο οι προοπτικές της αγοράς εργασίας όσο και η παγκόσμια ανεργία θα επιδεινωθούν, υπογραμμίζοντας ότι άλλα δύο εκατομμύρια εργαζόμενοι αναμένεται να αναζητήσουν δουλειά, ωθώντας το παγκόσμιο ποσοστό ανεργίας από 5,1 τοις εκατό στο 5,2 τοις εκατό.

«Η πτώση του βιοτικού επιπέδου και η αδύναμη παραγωγικότητα σε συνδυασμό με τον επίμονο πληθωρισμό δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μεγαλύτερη ανισότητα και υπονομεύουν τις προσπάθειες για την επίτευξη κοινωνικής δικαιοσύνης», είπε ο Χουνγκμπό.

«Και χωρίς μεγαλύτερη κοινωνική δικαιοσύνη δεν θα έχουμε ποτέ βιώσιμη ανάκαμψη», πρόσθεσε.

source

By kmk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *